Voegwerken

Voegwerken

Voegen zijn een belangrijk onderdeel van elk gemetseld oppervlak. De voegen beschermen het metselwerk en bepalen voor een groot deel de uitstraling van de gevel. Vervuilde of verweerde voegen kunnen we reinigen of uitslijpen en opnieuw invoegen.

Op een gegeven moment kan het zijn dat het voegwerk zo is aangetast door de weersomstandigheden dat het voegwerk op is. Dat kunt u ook zien aan de kleur. Vooral aan de kant waar de regen voortdurend op staat trekt het water jaar na jaar in de steen en in de voeg. Ook door vorstschade gaat de kwaliteit van de gevel achteruit. Vertoont uw gevel ernstige gebreken zoals slechte voegen, alg, mosvorming, vocht doorslag en scheuren? Dan is het renoveren van het voegwerk vaak de enige oplossing.