Beton stralen

Het gebruik van beton als constructiemateriaal met een bijkomende esthetische functie werd in de jaren 1920 opnieuw geïntroduceerd door de beroemde architect Le Corbusier.
De term ‘Architectonisch Beton’ wordt door de industrie gebruikt voor een geheel van elementen die door hun vormgeving, afwerking, kleur, textuur en hoge kwaliteit een wezenlijke bijdrage leveren tot de architectuur van een gevel of een andere constructie.
Onze moderne maatschappij is steeds meer belang gaan hechten aan een meer esthetische en in het milieu passende omgeving. Dit heeft in grote mate de architectuur van de gebouwen en de gebruikte gevelmaterialen beïnvloed.

Gestraald beton
Het te bewerken oppervlak wordt onder hoge druk met grit of zand gestraald. Licht stralen zorgt ervoor dat de zandkorrel zichtbaar wordt; bij grondig stralen komen de granulaten aan de oppervlakte. Hoe harder gestraald, hoe matter het oppervlak wordt. Stralen vereist een grote vakkennis en heeft als voordeel dat het effect gecontroleerd kan worden naarmate de behandeling vordert.
Wij stralen zowel beton aan gevels als beton als afwerking in woningen en winkels.