Dakreiniging

Uniek in het dak ontmossen

Voortdurend wordt er in opleidingen van onze experts, moderne technieken, gespecialiseerde apparatuur en doeltreffende producten geïnvesteerd. Dit vertaalt zich in de juiste aanpak want elk dak is anders.

Bij de dakreiniging is het noodzakelijk rekening te houden met heel wat factoren: toegankelijkheid, betreedbaarheid, daktype, afmetingen, vervuilingsgraad, leeftijd, waterafvoeren, bereikbaarheid gebouw, type dakgoot en helling van het dak. Door elk van deze factoren te respecteren stelt dit ons steeds in staat een zorgzame behandeling van uw dak voor te stellen.

Moderne techniek

Dakpannen reinigen gebeurt volgens een duurzame techniek. Men kan de behandeling in meerdere fases opdelen nl. de voorbereidingsfase, de reinigingsfase en de afwerkingsfase. Een goede voorbereiding is noodzakelijk om bij de reinigingsfase niet enkel het mos te verwijderen maar ook de worteltjes van het mos. Een mosdodend, biologisch afbreekbaar, product wordt 14 dagen vóór de effectieve reinigingsfase aangebracht zodat ons product gegarandeerd ten volle tot in de wortels gedrongen is. Deze grondige aanpak zorgt ervoor dat het mos in zijn totaliteit aangepakt wordt.

Voor de effectieve reinigingsfase werken wij steeds met heet water i.p.v. enkel hoge druk. Het water wordt tot minstens 70°C opgewarmd. Deze zachte reiniging brengt twee belangrijke voordelen met zich mee. Als eerste voordeel hebben we dat bij deze temperatuur geen enkel levend mosorganisme overleeft.  Het tweede voordeel is dat dankzij het hete water het mos snel loskomt. Dit biedt als extra troef dat uw dak van een nodeloze, hoge druk gevrijwaard blijft. Bij gebruik van de klassieke hoge druk krijgt de dakpan het hard te verduren omdat dit voor krassen zorgt. Die krassen zijn weliswaar voor het blote oog onzichtbaar maar doen absoluut geen goed aan de poreusheid van het dak.

Na de reiniging wordt een duurzame, preventieve anti-moslaag voorzien.  Zo er sprake is van een poreuze dakbedekking wordt deze van een duurzame deklaag voorzien.  In het vakjargon wordt dit ook wel ‘coating’ genoemd.

Gespecialiseerde apparatuur

Een brede waaier aan aangepaste apparatuur zorgt ervoor dat elk type dak met zorg behandeld wordt. Er wordt ook steeds gebruik gemaakt van de juiste manier van betreedbaarheid en bereikbaarheid om zo uitvoeringsschade uit te sluiten. Dit vertaalt zich in optimale werkomstandigheden van onze vaklui. Hierdoor kan men veilig en dus ook snel en efficiënt te werk gaan.

Doeltreffende producten

Het gebruikte mosdodend product is specifiek ontwikkeld voor de ontmossing van daken en voldoet aan alle eisen die door de officiële instanties opgelegd worden. Dankzij de kwaliteit van onze producten zijn kleurveranderingen en vlekken op dakgoten en schouwen uitgesloten.

Hetzelfde geldt voor de preventieve antimoslaag die na de reinigingsfase voorzien wordt. Onze producten zijn duurzaam maar toch biologisch afbreekbaar waardoor het milieu gerespecteerd wordt.

Als een coating noodzakelijk is wordt er steevast voor een watergedragen product gekozen. Om een optimale dekking te hebben wordt er 2 lagen voorzien.